Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.
close
Regulamine-Konsulat
Skip Navigation Links Wersja językowa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, Pana/Pani danych osobowych jest Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą w Polsce, w Warszawie (00-580), Al. J. Ch. Szucha 23, natomiast wykonującym obowiązki administratora jest Dyrektor Departamentu Konsularnego MSZ, mający swoją siedzibę pod tym samym adresem.
 2. Minister Spraw Zagranicznych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który realizuje swoje obowiązki w odniesieniu do danych przetwarzanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych.
  Dane kontaktowe IOD:
  adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
  adres e-mail: iod@msz.gov.pl
 3. Dane przetwarzane są na podstawie następujących przesłanek:
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO (za zgodą) w celu wysyłania powiadomień o zagrożeniach w kraju podroży i informacji konsularnych,
  • dane w zakresie numer telefonu – art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 49 ust. 1 lit. a RODO (za zgodą, w przypadku braku decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony i odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 45 ust. 3 i art. 46 RODO), w celu dostarczenia wiadomości tekstowej (SMS) za pośrednictwem międzynarodowych dostawców usług telekomunikacyjnych,
  • art. 6 ust. 1 lit. d RODO (przetwarzanie w związku z ochroną żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą) w związku z ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne, w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej lub kryzysowej.
 4. Dostęp do danych posiadają wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.
 5. Dane osobowe mogą być udostępniane osobom i podmiotom trzecim, które są uprawnione do dostępu do tych danych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe w zakresie Pani/Pana numeru telefonu mogą być przekazane dostawcom usług telekomunikacyjnych, w tym w państwach trzecich.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, aczkolwiek nie dłużej niż przez 5 lat.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do korzystania z portalu Odyseusz.
 8. Przysługują Pani/Panu prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-16 i 19 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, oraz – o ile będą miały zastosowanie – prawa określone w art. 17 i 18 RODO, tj. prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto, zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, ma Pani/Pan prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ na podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


(c) Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Regulamin | Klauzula RODO |